Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME – KARTENDATENBANK

Maske der Beschränkung Mask of Restrict

Maske der Beschränkung
1
Symbol Permanent Fallen
Kartentext
Kein Spieler kann Karten als Tribut anbieten.
Sets
2018-11-01 SR07-DE040 STRUCTURE DECK: ZOMBIE HORDE  
2016-07-15 OP02-DE010 OTS TOURNAMENT PACK 2 Super Rare
2012-09-27 LCYW-DE179 LEGENDARY COLLECTION 3 MEGA PACK  
2009-07-24 RP02-DE031 RETRO PACK 2  
2004-12-17 DB1-DE221 DARK BEGINNING 1  
2003-02-01 LON-G018 LABYRINTH OF NIGHTMARE Ultra Rare