Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME – KARTENDATENBANK

Inspiration Inspiration

Inspiration
1
Symbol Normales Fallen
Kartentext
Wähle 1 offenes Monster, das du kontrollierst; es erhält bis zum Ende dieses Spielzugs 700 ATK.
Sets
2018-03-08 DEM2-DE020 DEMO DECK (DEM2)  
2016-01-14 DEM3-DE020 DEMO DECK 2016  
2014-07-31 BP03-DE232 BATTLE PACK 3 MONSTER LEAGUE  
2014-07-31 BP03-DE232 BATTLE PACK 3 MONSTER LEAGUE