Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME – KARTENDATENBANK

Geschmolzene Zerstörung Molten Destruction

Geschmolzene Zerstörung
1
Symbol Spielfeld Zauber
Kartentext
Alle FEUER Monster erhalten 500 ATK und verlieren 400 DEF.
Sets
2008-07-08 RP01-DE079 RETRO PACK  
2005-05-09 SD3-DE016 STRUCTURE DECK BLAZE OF DESTRUCTION  
2004-12-17 DB1-DE061 DARK BEGINNING 1  
2002-09-16 SRL-G098 SPELL RULER